Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
25. května 2024 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Cineforum Omegna se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Cineforum Omegna a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Cineforum Omegna souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Cineforum Omegna shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Cineforum Omegna také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Cineforum Omegna automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Cineforum Omegna využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Cineforum Omegna.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Cineforum Omegna, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Cineforum Omegna nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Cineforum Omegna doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Cineforum Omegna. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Cineforum Omegna nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Cineforum Omegna a rodinu webů Cineforum Omegna.

Použití osobních informací

Cineforum Omegna shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Cineforum Omegna a k poskytování služeb, o které jste požádali. Cineforum Omegna také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Cineforum Omegna a jeho přidružených částí. Cineforum Omegna vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Cineforum Omegna neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Cineforum Omegna Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Cineforum Omegna může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Cineforum Omegna a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Cineforum Omegna nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Cineforum Omegna udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Cineforum Omegna za účelem zjištění, jaké služby Cineforum Omegna jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Cineforum Omegna, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Cineforum Omegna prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Cineforum Omegna nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Cineforum Omegna a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Cineforum Omegna nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Cineforum Omegna používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Cineforum Omegna nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Cineforum Omegna, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Cineforum Omegna nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Cineforum Omegna zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Cineforum Omegna uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Cineforum Omegna vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Cineforum Omegna nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Cineforum Omegna na adrese paola.fornara@gmail.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation